Spawanie stali

Services Spawanie stali

Oferta firmy Jugema obejmuje usługi budowy i konstrukcji urządzeń ze stali nierdzewnej. Zajmujemy się m.in. spawaniem ze stali nierdzewnej.

W bieżących pracach wykorzystujemy metody spawania MIG i TIG.

Popularna metoda MIG polega na spawaniu przy pomocy łuku elektrycznego, wytworzonego między elektrodą topliwą i spawanym materiałem. Elektroda ma formę drutu, podawanego w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione przez strumień gazu osłonowego.

Spawanie TIG opiera się na wytwarzaniu łuku elektrycznego przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. W przypadku, gdy wymagane jest użycie spoiwa, materiał dodatkowy wprowadza się przy czołowej krawędzi jeziorka ciekłego metalu.

Osoby zainteresowane naszą ofertą produkcji maszyn dla przemysłu zachęcamy do kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania? Wyślij zapytanie